Zwartwang Zebravink

De zwartwang mutatie bij de zebravink vererft autosomaal recessief, om zwartwang zebravink jongen te kweken dienen beide ouders dus split of vol zwartwang te zijn. De bruine kleur van de wangen en flank bij de man zijn vervangen door zwart. De pop is ook herkenbaar doordat deze ook een volle zwarte wang toont net zoals de man. De zwartwang mutatie is in 1977 in Duitsland ontstaan en is tot op heden nog niet in Australië gesignaleerd. Soms wordt de zwartwang zebravink pop nog wel eens door beginners aangezien voor een man. Dit komt omdat de zwartwang pop een volledig zwarte wang heeft, maar naast de zwarte wangvlek heeft de pop geen enkel ander man kenmerk. *

Zwartwang Zebravink Mannen

Om goede zwartwang zebravinken te kweken zijn er een aantal punten waar je goed op moet letten en selecteren voor de kweek. Er zijn veel zwartwang zebravink mannen die nog wat bruin of soms zelfs een volledig bruine flank hebben. Deze dient uiteraard zwart te zijn, met witte stippen. Bij zwartwangen dien je veel beter te letten en te selecteren op de flank dan bij veel andere kleurslagen. Niet alleen omdat er soms bruin in komt te zitten, maar ook omdat de kans groter is dat de witte stippen verdwijnen, vervagen, of een andere vorm krijgen (driehoekjes, strepen, etc.). In enkele gevallen wordt de flank zelfs grijskleurig omdat de stippen en het zwart in elkaar overgaan. Goed selecteren dus op de flanktekening!

Naast de flanktekening zit er ook nog een kleine moeilijkheidsgraad in de wangvlek. In tegenstelling tot andere kleurslagen wil bij de zwartwang de wangvlek niet altijd even mooi rond, strak en diepzwart zijn. Zo kan het dus zijn dat de wangvlek niet overal even diep van kleur is, of veelal dat het zwart uitloopt buiten de wang, of dat er geen mooie strakke lijn van zwart naar grijs is. Een ander veel voorkomend probleem is ook dat de zebra tekening van de borst, direct achter de wang ook aanwezig is. Soms een enkel streepje, en soms echt heel veel. Deze extra zebra tekening wordt als fout gezien bij de zwartwang zebravink.

zww-grijs

Zwartwang Zebravink Poppen

Bij de zwartwang zebravink pop dient de wang volledig diepzwart te zijn, zoals bij de man. Net zoals bij de man, is dit bij de pop ook niet altijd even makkelijk, echter is er hier in plaats van een te veel aan zwart, meestal te weinig zwart. De wang is veelal niet compleet en mooi rond, of is naar achteren toe minder diep zwart als vooraan. Bij de poppen dient er dus goed gelet te worden op een complete diepzwarte wangvlek, egaal diepzwart van kleur.

* Overmatig zwartbezit bij Zwartwang poppen

In tegenstelling tot de zwartwang mannen, komt het bij poppen vaak voor dat ze een overmatig zwartbezit hebben. Zoals bijvoorbeeld zwart in de flanken of op de borst, dit wordt gezien als fout. Het kan varieëren van enkele zwarte veertjes, tot een bijna volledig zwarte flank en/of een zwarte borstband bij de pop. Ook hierdoor worden deze poppen soms als mannen aangezien bij beginners, toch is er nog een zeer duidelijk verschil met de man. (geen zebratekening, geen witte stippen, veel minder contrast, etc.) Vanwege deze grove kleurfout bij de zwartwang zebravink pop, zijn deze vogels niet geschikt voor de tentoonstelling. Deze poppen zijn echter wel zéér bruikbaar voor de mannen kweek. Je bent dan bijna verzekerd van een mooie diepzwarte flanktekening bij de jonge zwartwang mannen die hieruit komen.

Selecteren op mannen of poppen?

Dat is de vraag bij veel mensen, de meeste kwekers richten zich op de mannen, en selecteren juist poppen met overmatig zwartbezit, want deze geven dit uiteraard door. Waardoor de kans op mooie diepzwarte mannen wel wat groter is. Echter is het ook mogelijk een goede zwartwang lijn op te bouwen door zowel bij de mannen, als bij de poppen goed te selecteren naar de standaardeisen en niet alleen te selecteren op man eigenschappen bij zowel man als pop. Door goede selectie is alles mogelijk. Als je zwartwang mannen én poppen aan de standaardeisen voldoen is dat natuurlijk veel mooier. Enkele zwartwang zebravink kwekers hebben inmiddels al bewezen dat dit zeker mogelijk is binnen dezelfde lijn!

Zwartwang Grijs Man 92 Punten - Kampioen.

Zwartwang Grijs Man 92 Punten – Kampioen.

Split zwartwang Man herkennen

Het is mogelijk om split zwartwang zebravink mannen te herkennen, maar zeker niet altijd. Een eerste herkenningspunt is de oogstreep in combinatie met de wangvlek. In veel gevallen is de oogstreep niet strak en loopt ietsje uit in de bruine wangvlek, vooral aan de bovenkant richting het oog. Wanneer het zwart van de oogstreep tot achter het oog zit, is het meestal een split zwartwang. Vooral het bovenste stukje van de oogstreep loopt door naar achter onder het oog, maar soms ook over de gehele oogstreep lengte. Kortom, de oogstreep is breder, minder strak en vooral richting oog. Tevens hebben split zwartwang mannen vaak een wat diepere wangkleur, waar soms een klein beetje zwart in te herkennen is.

Split Zwartwang én Eumo.

Naast de oogstreep/wangvlek kenmerk is er nog een 2e kenmerk die niet altijd even goed zichtbaar is, de flanktekening, hierin is soms al zwart te herkennen, vaak loopt de borstband iets zwart door in de onderkant langs de flank, tegen de witte buikzijde aan, vaak maar enkele millimeters, heel zelden centimeters lang.

zwartwang-02

Split zwartwang Pop herkennen

De pop is net zoals bij de man vaak herkenbaar aan de oogstreep, zoals hierboven omschreven. Bij de pop kan het soms iets duidelijker zichtbaar zijn omdat het zwart van de oogstreep dan langzaam overloopt in de normale (grijze) lichaamskleur. In plaats van in de bruine wangvlek zoals bij de man. Tevens kan er soms ook wat overmatig zwartbezit zijn bij split zwartwang poppen, zoals eerder in dit artikel omschreven. Bijvoorbeeld iets zwart in de flank of borst.

Let op: 100% garantie zijn deze herkenningspunten nooit, kweekresultaten zullen het bewijs leveren. Speel hierop in en houdt een goede administratie bij. Als je weet wat de ouders zijn, dan weet je in de meeste gevallen ook wat de vererving van de jongen zal zijn.

Toekomst zwartwang poppen?

Sinds kort is het mogelijk om 2 types oranjeborst poppen in te sturen naar shows, de “normale” type 1 zonder flanktekening bij de pop, en type 2 mét flanktekening bij de pop. Persoonlijk vind ik de zwartwang pop mét flanktekening mooier dan zonder flanktekening. Oranjeborst poppen type 2 vind ik ook zeker een aanwinst. Mijn voorstel richting de NZC zou dan ook zijn om naast oranjeborst type 2 poppen, ook zwartwang type 2 poppen te gaan vragen.

Populariteit Zwartwang

De zwartwang mutatie heeft een tiental jaar gelden wat populariteit verloren vanwege de opkomst van de populaire oranjeborst combinaties. Echter de laatste jaren lijken er weer wat meer kwekers de focus op de zwartwang mutatie te leggen. Het blijft nog wel lastiger om aan goede exemplaren te komen. Veel kwekers vallen dan ook terug op de normale grijze om splitten te kweken.

Splitten kweken

Wanneer je niet genoeg zwartwangen van goede kwaliteit bezit of je lijn wilt verbeteren, is het sterk aan te raden splitten te kweken via normaal grijze zebravinken. Selecteer dan vooral op formaat en een diepe wang en flankkleur bij de grijze mannen. Er zijn tenslotte veel meer goede kwaliteit grijze zebravinken beschikbaar dan zwartwangen. Tevens is het soms lastig om een goed formaat in zwartwang zebravinken te krijgen en te houden, splitten helpen hierbij.

© Jesse van Es – www.ZebravinkenMutaties.nl