MM-Reeks

De MM-Reeks bij zebravinken staat voor “Meervoudige Mutatie Reeks”. Het betreft meerdere geslachtsgebonden recessieve mutaties die op hetzelfde chromosomenpaar liggen. Er zijn inmiddels 4 mutaties die zich in de MM-Reeks bevinden, namelijk bleekrug, masker zwartoog, masker roodoog en ino. Een zebravink kan qua uiterlijk altijd maar één van deze mutaties tonen. In dit artikel zal ik proberen om niet té diep in te gaan op de erfelijkheid van de MM-reeks, zodat het wat makkelijker te begrijpen is voor iedereen.

Volgorde van dominantie binnen de MM-Reeks:

 • Grijs (wildkleur / geen onderdeel van MM-reeks, wel dominant tegenover alle mutaties)
 • Bleekrug
 • Masker Zwartoog
 • Masker Roodoog
 • Ino

Geslachtsgebonden vererving.

Zoals je bij het artikel over de Geslachtsgebonden vererving hebt kunnen lezen, kan een pop nóóit split zijn voor de 4 mutaties uit de MM-reeks, omdat deze mutaties zich op het X-chromosoom bevinden. Het mannetje heeft twee X-Chromosomen en het vrouwtje (de pop) heeft maar één X-chromosoom, want zij heeft XY.

Een zebravink man kan maximaal 2 mutaties uit de MM-reeks bezitten. Bij een pop kan dus maar één mutatie (direct zichtbaar) aanwezig zijn. Indien een zebravink man 2 mutaties bezit, dan is er maar één zichtbaar, welke dominant is over de andere mutatie uit de MM-reeks.

Eigenschappen MM-Reeks

 • De pop kan nóóit split zijn voor deze mutaties.
 • De pop kan maximaal 1 mutatie van de MM-reeks bezitten, deze is altijd zichtbaar.
 • Een wildkleur man kan split zijn voor maximaal 1 mutatie van de MM-reeks.
 • Indien een man 2 mutaties van de MM-reeks bezit, toont hij de meest dominante.
 • Een man kan wél (niet zichtbaar) split zijn voor 1 mutatie uit de MM-reeks én de kleur bruin.

Kortom, een grijze man split voor bleekrug én masker bestaat niet! Deze zebravink man zou dan qua uiterlijk eruit zien als een bleekrug en is dan split voor masker, want bleekrug is dominant over masker. Daarnaast kan een bleekrug grijze man, split voor masker (gepaard aan een pop buiten de MM-reeks) ook jonge mannen geven welke NIET split zijn voor bleekrug, maar alléén voor masker, of andersom.

Enkele voorbeeld Paringen MM-Reeks

Hopelijk is bovenstaande informatie (in combinatie met de geslachtsgebonden verering) duidelijk genoeg om het goed te kunnen begrijpen. Hieronder volgen enkele voorbeeld paringen met kleurslagen uit de MM-reeks, weet jij de uitkomsten goed te voorspellen?

Bleekrug grijs split Masker Man X Grijs Pop.

25% Bleekrug grijs poppen
25% Masker grijs poppen
25% Grijze mannen, split voor Bleekrug
25% Grijze mannen, split voor Masker

Masker grijs man X Bleekrug grijs pop

50% Masker grijze poppen
50% Bleekrug grijze mannen, split masker.

Grijs split Masker man X Bleekrug grijs pop

25% Grijze poppen
25% Masker poppen
25% Bleekrug split Masker mannen
25% Grijze split Bleekrug mannen

Grijs split Bleekrug man x Masker grijs pop

25% Bleekrug grijs man split masker
25% Grijs man split Masker
25% Grijs pop
25% Bleekrug grijs pop

Bruin-serie

De bruine mutatie is ook een geslachtsgebonden mutatie, echter ligt deze mutatie op een ander chromosoom. Hierdoor kan een zebravink qua uiterlijk nooit bleekrug én bruin tegelijk zijn. Door te starten met een bleekrug en een bruine zebravink, kan je dus nooit een volle bleekrug bruine zebravink kweken. Het is echter wel mogelijk door middel van een (zeldzame) crossing-over, waarbij de bruine mutatie en een mutatie uit de MM-reeks op hetzelfde chromosoom komen te liggen.

Volgorde van dominantie binnen de bruine serie van de MM-Reeks:

 • Grijs (wildkleur)
 • Bleekrug Bruin Zwartoog
 • Bleekrug Bruin Roodoog
 • Masker Bruin Zwartoog
 • Masker Bruin Roodoog
 • Ino Bruin (of deze crossing-over al behaald is, weet ik niet zeker)

De bruine-MM-reeks bevat dus 5 mogelijke mutaties (Ino Bruin heb ik nog niet bevestigd gezien). In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de crossing-over naar de bruine geslachtsgebonden mutatie al plaatsgevonden en bestaan er Bleekrug Bruine en Masker Bruine zebravinken. In het artikel Crossing-Over gaan we hier dieper op in.