Zebravinken Eieren

Zodra het zebravinken nest is gebouwd, kunt u meestal binnen een week eieren verwachten. Zebravinken eieren zijn ongeveer een centimeter groot en er worden meestal 4 tot 7 eieren gelegd. De meeste zebravinken beginnen met het broeden op de eieren vanaf het moment dat het 3e ei gelegd is. Zebravinken leggen elke dag een ei erbij, tot het broedsel compleet is. Na ongeveer 13 dagen broeden komen de eieren van de zebravink uit.

Zebravinken vóór dat ze eieren gaan leggen

Zoals eerder vermeld kan je beter niet te veel nestmateriaal geven, anders bouwen ze het nest te hoog en kunnen de eieren makkelijker eruit vallen. Tevens bestaat de kans dat ze nestmateriaal over de gelegde eieren heen gaan leggen en de eieren verloren gaan. Je kan zelf redelijk bepalen wanneer het nest van een zebravink af is. Namelijk wanneer het een mooi kommetje is en de bodem volledig bedekt is met nestmateriaal. Is de bodem niet volledig bedekt met nestmateriaal, dan is de kans groot dat de eieren kapot gaan op de harde bodem.

Zodra het nest af is, zal de zebravink pop vrij snel eieren gaan leggen. Soms is dit al na enkele dagen, maar het kan ook meer dan een week duren voordat er een ei ligt. In de meeste gevallen zal er na één week ongeveer het eerste zebravinken ei liggen. Liggen er na 10 dagen nog geen eieren, dan wordt de kans vanaf dat moment steeds kleiner dat er op korte termijn nog eieren komen. Waarschijnlijk is de pop dan niet in conditie, of te jong, of er is wat anders mis.

Hoe zie je of de zebravinken pop een ei gaat leggen?

Aan het uiterlijk van de pop kan meestal zichtbaar zijn of ze eieren gaat leggen of niet. Dit kan je als beginner waarschijnlijk wel een stuk lastiger zien dan als gevorderde, maar het is mogelijk. De pop zal iets minder strak in de veren zitten en ietsje boller zijn. Let op, ze mag niet echt bol zitten, want dat is een slecht teken (bijvoorbeeld legnood). De vleugels van de pop zullen in ruststand iets lager hangen dan normaal, ongeveer een halve centimeter lager. Normaal sluiten de vleugels tot ongeveer net boven de staart. Wanneer de zebravinken pop eieren gaat leggen, hangen de vleugels in ruststand meestal net onder de staart, minder strak tegen het lichaam aan. Echter sommige poppen kunnen het erg goed verborgen houden, dus het is geen garantie 😉

Zebravinken tijdens het leggen van eieren

Wanneer het eerste zebravinken ei gelegd is, kan je vanaf dat moment elke dag één eitje erbij verwachten. Vrijwel alle eieren worden in de ochtend gelegd, wanneer het licht aan is, meestal tussen 8 en 11 uur ’s ochtends, een enkele keer ietsje later. De meeste zebravinken zullen vanaf het 3e eitje gaan broeden. In totaal zullen er gemiddeld 4 tot 7 zebravinken eieren gelegd worden, uitzonderingen met 3 of 8 eieren zijn zeker niet zeldzaam. Ook hier geld weer dat het in de meeste gevallen aan de pop te zien is of ze de volgende dag weer een ei gaat leggen of niet. Is er ’s avonds nog steeds geen ei bijgekomen? Dan kan je vrijwel zeker aannemen dat het laatste ei gelegd is. (op enkele uitzonderingen na)

Gerelateerde artikelen: