Zwartwang Blackface Grijs

De zwartwang blackface grijs, is een combinatie van de autosomaal recessieve zwartwang en de autosomaal dominante blackface zebravink. Om zwartwang blackface grijze zebravinken te kweken dienen beide ouders dus vol of split zwartwang te zijn, één van beide ouders dient tevens ook blackface te zijn.

zwartwang-blackface-mannen zww-blf-man-achterkant 

Zwartwang Blackface Grijs man

Vanaf de onderkant gezien een volledig zwarte zebravink. De moeilijkheidsgraad bij deze kleurslag is een combinatie van meerdere factoren waar goed op gelet moet worden. De flanktekening moet zwart van kleur zijn met duidelijke witte ronde stippen. De buikkleur moet zo diep mogelijk zwart van kleur zijn en bij voorkeur helemaal tot aan de stuit. De wang dient diepzwart egaal van kleur te zijn en moet strak zijn, geen onregelmatigheden of uitvloeiing. Tevens dient er natuurlijk goed op het formaat en model gelet te worden, veel zwartwang blackface zebravinken zijn nog wat te klein en hebben een iets te spitse snavel.

zww-blf-man-jong zwartwang-blackface-grijs-man 

Zwartwang en Blackface werken elkaar tegen bij de poppen!

Let goed op bij Zwartwang Blackface poppen, deze twee mutaties werken elkaar tegen bij de poppen, echter niet bij de mannen! Uiteraard is door selectie een beter herkenbare Zwartwang Blackface pop te kweken, die zoveel mogelijk aan de standaardeisen voldoet, echter de meeste kwekers richten zich daarom alleen op de mannen.

zww-en-zww-blf-pop

Vooraan een Zwartwang Blackface grijze pop, achteraan een Zwartwang Grijze pop.

Zwartwang en Blackface kunnen zelfs voor een kweker bijna onherkenbaar tegelijk aanwezig zijn bij een pop. Qua uiterlijk kan een zwartwang blackface grijs popje er dan soms zelfs uitzien als een grijs split zwartwang. Blackface onderdrukt namelijk de zwarte wangen bij de pop. Waardoor er veel Zwartwang Blackface poppen geen volledige (diep zwarte) wang hebben, of zelfs alleen maar een (iets uitlopende) oogstreep. Hierdoor lijkt het soms een split zwartwang pop te zijn, maar het kan toch echt een volle zwartwang pop zijn. (dit weet je uiteraard 100% zeker als beide ouders zwartwang zijn)

Tevens wordt ook één blackface kenmerk onderdrukt, namelijk het vlak tussen oog en snavelstreep. Deze is bij Zwartwang Blackface poppen veel lichter, tot bijna wit van kleur in veel gevallen, waardoor het een gewone (split of vol) zwartwang grijze pop lijkt te zijn. Echter als je goed naar de buik kijkt, zie je een geleidelijke overgang van borst naar buik. Geen rechte strakke lijn, oftewel het is toch een Zwartwang Blackface grijze pop. Dit zelfde geld voor Zwartwang Blackface poppen in combinatie met andere (basis) kleurslagen zoals bijvoorbeeld bleekrug.

Zwartwang Blackface Bleekrug Grijs pop

Zwartwang Blackface Bleekrug Grijs pop

Hoe zou de Zwartwang Blackface Grijze pop eruit moeten zien?

Eigenlijk alle eisen van een blackface grijze en zwartwang grijze pop moeten gecombineerd aanwezig zijn. Dus om te beginnen een volle, diepzwarte, strakke wangvlek bij de poppen, dit is echt veel lastiger te bereiken bij zwartwang blackface poppen dan gedacht wordt. Vaak is het begin van de wang diepzwart, maar het laatste stuk is minder intensief en strak. Tevens de teugelzone zo grijs mogelijk, liefst licht leigrijs, een klein tintje lichter grijs dan de rest van de kop. De buikkleur dient ook zo donker grijs mogelijk te zijn (licht leigrijs), bij voorkeur helemaal tot aan de stuit. De stuit dient onregelmatig zwart/cremewit geblokt te zijn. Echter heb ik zelf in de praktijk nog nooit een zwartwang blackface grijze pop gezien die perfect aan de standaardeisen voldoet. Dit zou in theorie wel haalbaar moeten zijn, indien je als kweker hier echt goed op gaat selecteren bij de poppen.

zww-blf

Zwartwang Blackface Grijs pop.

Voor meer kenmerken en een duidelijkere uitleg over de herkenning en de standaardeisen van de gewone blackface poppen, kijk dan in dit artikel over blackface grijze poppen herkennen.

© Jesse van Es – www.ZebravinkenMutaties.nl