Masker Zebravink

De masker zebravink is een van de oudste mutaties bij de zebravink. In 1937 zijn de eerste masker zebravinken geboren bij een kweker in Australië. Echter is de masker mutatie bij de zebravink al eerder in het wild ontstaan, in Australië. Er zijn 3 masker poppen gevangen in het wild, vervolgens is hiermee gekweekt in Australië en zijn deze uiteindelijk ook in Europa terecht gekomen in 1953. Dit betroffen echter allemaal zwartoog maskers. Pas in 1965 werd de roodoog masker ontdekt in Europa, er werd eerst jarenlang gedacht dat dit om een donkere vorm van een masker ging. Echter later bleek dat het om twee verschillende masker mutaties ging.

De masker mutatie bij de zebravink vererft geslachtsgebonden recessief. Je kan direct masker zebravink poppen kweken uit een (split) masker man. Om masker zebravink mannen te kweken dient de pop een masker te zijn en de man minimaal split masker. De masker zwartoog en roodoog mutatie zitten in de MM-reeks samen met bleekrug en Ino. Maskers worden ook veel gebruikt in de bleekrug kweek, want bleekrug is dominant over masker.

Roodoog en Zwartoog Maskers
Er bestaan twee varianten maskers, de zwartoog masker en roodoog masker zebravinken. Masker zwartoog is dominant over Masker roodoog binnen de MM-reeks. Wanneer je bijvoorbeeld een masker zwartoog man aan een masker roodoog pop paart, zullen alle jongen zwartoog masker zijn. De mannen uit deze paring zijn dan zwartoog masker split masker roodoog, de poppen zijn dan enkel en alleen zwartoog maskers. In Nederland wordt eigenlijk alleen de roodoog masker zebravink gevraagd op de Tentoonstelling. In het vervolg van dit artikel gaat het dus ook alleen over de roodoog masker zebravink. Wilt u het verschil tussen deze twee mutaties weten? Kijk dan onderaan deze pagina.

Masker Grijze Zebravink Man
De masker grijze zebravink man is een opvallende verschijning. Al het grijs is vervangen door crème wit, een warme kleur wit. Echter alle tekeningspatronen dienen zo donker mogelijk van kleur te zijn, voor zoveel mogelijk contrast. Zo dienen de wangen en flank zo donker mogelijk (kastanje)bruin te zijn. De oogstreep, borsttekening en staart tekening dient zo diepzwart mogelijk van kleur te zijn. De moeilijkste punten bij deze kleurslag zijn de donker bruine tekening en de warme crème witte kleur. Selecteer dus vooral op een mooie diepe tekening en warme kleur.

Masker Grijze Zebravink Pop
De masker grijze zebravink pop dient net zoals de man warm crème wit van kleur te zijn, met een diepe zwarte tekening in de staart en oogstreep. De vogel heeft dus niet veel variaties in kleur, maar toch is het vanwege het contrast een mooie vogel om te zien. Let erop dat de vogel niet te koud van kleur wordt en er tevens geen zwarte tekening op de borst te zien is.

Masker benamingen

De masker mutatie heeft zijn Nederlandse benaming te danken aan de heer W. Beckmann die met de naam “zwartmasker” was gekomen. Beckmann kwam met deze naam omdat door de maskermutatie het zwarte eumelanine wordt “gemaskeerd”. Later is de naam gewijzigd in Masker grijs.

In Australië waar de masker mutatie was ontstaan heeft deze mutatie de naam “Chestnut Flanked White”, afgekort ook wel CFW. De Roodoog masker mutatie welke later in Europa is ontstaan heeft de Engelse naam “Continental Chestnut Flanked White” (oftewel CCFW) gekregen, omdat deze niet in Australië voor komt, maar wel in (het Continent) Europa.

Verschil Zwartoog en Roodoog Masker Zebravink

Een Zwartoog Masker Grijze zebravink heeft meestal een soort grijskleurig petje op zijn kop. Dit grijze petje heeft een Roodoog Masker Grijze zebravink niet, daar is de kop gewoon warm wit. Het zijn twee verschillende mutaties, daarom is het eigenlijk wel raar dat alleen Roodoog Masker zebravinken gevraagd worden op de Tentoonstelling.

De zwartoog masker zebravink heeft een minder diepe kleur als de roodoog, zo is de staart bijvoorbeeld zeer lichtgrijs met wit geblokt. Terwijl de roodoog masker een diepe zwart / witte bloktekening heeft, met dus overduidelijk veel meer contrast. In het nest zijn roodogen direct na geboorte duidelijk zichtbaar, ze hebben zoals de naam al zegt, rode ogen. Deze rode ogen verdwijnen echter weer als ze ouder worden, dan zijn ze alleen nog te herkennen aan bovengenoemde kleurverschillen. Een goede administratie is dus ook belangrijk, wanneer u zowel roodogen als zwartogen in uw bestand heeft.

Waarom wordt Zwartoog Masker grijs niet gevraagd?
Dat is een goede vraag, ik zelf zou voorstellen maak voor beide mutaties standaardeisen en geef ook de zwartoog masker (de oorspronkelijke masker mutatie) een kans. Ze worden niet veel gekweekt, omdat ze niet gevraagd worden. Maar er zijn wel kwekers die gebruik maken van deze mutatie in combinatie met andere kleurslagen, zoals bijvoorbeeld Pastel Bleekrug grijs. Door de donkere kopkleur en het lichte rugdek heeft een Pastel Bleekrug grijze man, split masker zwartoog een donkere kop en lichter egaler rugdek. Waardoor deze eerder voldoet aan de standaardeisen dan een gewone Pastel Bleekrug grijze man. Maar er zijn ook mensen die het grijze petje van de Masker Zwartoog leuk vinden 😉