Pastel Bleekrug Blackface Grijs

Een echte blikvanger, de Pastel Bleekrug Blackface grijs zebravink. Er is veel interesse in deze mooie mutatie combinatie, echter zie je ze toch zelden! Dit komt doordat je veel geluk nodig hebt bij de kweek van deze combinatie. Met de juiste ouders, is de kans op een Pastel Bleekrug Blackface Grijs man nog steeds maar 1 op 8! Dit komt omdat er 2 dominante mutaties in betrokken zijn, namelijk Pastel en Blackface.

Om deze mutatie combinatie te kweken dien beide ouders bleekrug te zijn (of de man split bleekrug). Daarnaast dient één van de ouders blackface te zijn, en ééntje pastel. Welke van de ouders dit is, dat maakt niet uit, het mag ook 1 vogel zijn die beide mutaties heeft. Omdat de mutaties dominant vererven zal 50% van de jongen blackface zijn, en tevens ook 50% pastel. Dit komt neer op 25% Pastel Bleekrug Blackface grijze jongen. Van deze jonge zebravinken is uiteraard de helft pop en de helft man (gemiddeld gezien). Hierdoor is de kans op een Pastel Bleekrug Blackface grijze man maar 1 op 8!

Pastel Bleekrug Blackface Grijs Man

Contrast, dat is hét belangrijkste punt. De zwarte tekening dient zo diep zwart mogelijk te zijn, vooral op de borst (blackface + pastel) en staart (pastel) is dit een uitdaging. Daarnaast dienen de wangen zo wit mogelijk te zijn, met een licht crème flanktekening waar nog wel witte stippen zichtbaar zijn. Vanwege de bleekrug factor dient er ook een duidelijke kop-nek scheiding aanwezig te zijn. Daarnaast dient het rugdek zo egaal mogelijk van kleur te zijn (pastel factor). Een lastige combinatie dus, maar welke werkelijk waar een geweldige kleuren combinatie kan opleveren!

Pastel Bleekrug Blackface Grijs Pop

Een wat lastig te herkennen combinatie voor de meeste mensen, maar als je goed oplet zijn in de meeste gevallen alle kenmerken toch duidelijk aanwezig. Het kan een hele mooie zebravinken pop opleveren, welke geheel (warm) lichtgrijs van kleur is, met een nog lichter rugdek, maar tóch een diep zwarte oogstreep en staarttekening. Vaak zijn jonge poppen in deze combinatie pas wat verder in (of na) de rui goed herkenbaar.

Uitkomst percentages bij optimaal koppel:

(beide ouders bleekrug, 1 ouder ook pastel en 1 ouder ook blackface, het maakt niet uit welke)

  • 12,5% Pastel Bleekrug Blackface Grijs man
  • 12,5% Pastel Bleekrug Blackface Grijs pop
  • 12,5% Pastel Bleekrug Grijs man
  • 12,5% Pastel Bleekrug Grijs pop
  • 12,5% Blackface Bleekrug Grijs man
  • 12,5% Blackface Bleekrug Grijs pop
  • 12,5% Bleekrug Grijs man
  • 12,5% Bleekrug Grijs pop

In totaal zijn dus 25% van de jongen zijn Pastel Bleekrug Blackface Grijs. Echter alle jongen zijn wel bruikbaar voor de kweek in het volgende seizoen. Echter zal 50% (de vogels zonder Pastel) hoogst waarschijnlijk niet geschikt zijn voor de tentoonstelling, de bruine tekening bij deze vogels zal te licht van kleur zijn. Alle Pastel Bleekrug (Blackface) jongen zijn mogelijk wel geschikt voor de show.

Verwante artikelen:
Pastel Bleekrug Grijs
Blackface Bleekrug Grijs

© Jesse van Es – www.ZebravinkenMutaties.nl
@ Facebook: facebook.com/zebravinkenmutaties