Zebravinken kleurslagen

Er zijn diverse kleurslagen bij zebravinken ontstaan in de afgelopen eeuw, de eerste mutatie ontstond in 1920 in Australië, een witte zebravink. De meeste kleurslagen bij zebravinken zijn uiteindelijk ontstaan in de jaren 60 tot 80 van de afgelopen eeuw. Sindsdien zijn er maar enkele nieuwe mutaties bijgekomen. Voor moeder natuur wordt het natuurlijk ook steeds lastiger, er zijn bijna geen nieuw kleurslagen meer te bedenken. Momenteel tellen wij minimaal 23 zebravinken kleurslagen in Nederland, dat is inclusief de geelsnavel en kuif. De kuif is eigenlijk geen kleurslag, maar een andere vorm van een mutatie in de bevedering.

Zebravinken Kleurslagen Wereldwijd

Wereldwijd zijn er nog meer andere soorten kleurslagen bij de zebravink, totaal zo’n 30 kleurslagen. Echter vanwege het import en export verbod van veel landen, zijn deze niet te krijgen in ons land. Zo zijn er bijvoorbeeld de Alumina, Black Bodied, Black Fronted en Grizzle mutatie in Australië. Maar wij mogen ons wel gelukkig prijzen in Europa, daar zijn toch echt de meeste verschillende kleurslagen. Dit terwijl de zebravink oorspronkelijk uit Australië komt en daar ook in het wild voorkomt.

Zebravinken Kleurslagen Overzicht

Voor alle zebravinken kleurslagen in Nederland in een handig overzicht met afkorting en vererving, zie het kleurslagen overzicht schema. Hier zijn tevens de Engelse vertalingen en afkortingen van alle kleurslagen terug te vinden. Daarnaast staat de vererving ook aangegeven.