Standaardeisen Zebravink

De standaardeisen voor zebravinken zijn als PDF bestand downloadbaar via deze website. De zebravinken standaardeisen zijn samengesteld door de NBvV in samenwerking met de NZC. Bij de Nederlandse Zebravinken Club houdt de Technische Commissie zich bezig met de standaardeisen. De standaardeisen zijn bedoeld als leidraad voor zebravinken kwekers en keurmeesters. De punten op shows worden bepaald aan de hand van de standaardeisen. Alle erkende kleurslagen en mutatie combinaties van zebravinken zijn opgenomen in de standaardeisen. Vraagprogramma’s bij shows zijn soms verschillend ten opzichte van de standaardeisen.

De standaardeisen en het vraagprogramma zullen in 2020 waarschijnlijk wijzigen, hier wordt momenteel aan gewerkt. De oude standaardeisen van 2014 t/m 2019 kunt u hier downloaden. Dit is de laatste versie, welke herzien is in het voorjaar van 2019:

Wanneer u niet exact weet waar een bepaalde kleurslag van een zebravink aan moet voldoen, kan het soms handig zijn om de standaardeisen eens goed door te lezen. Er staat gedetailleerd per onderdeel in waar je op moet letten bij het showen van zebravinken. Hier kan je uiteraard rekening mee houden bij het kweken en selecteren van zebravinken. Elke kleurslag staat apart benoemd, dus zorg dat je bij de juiste standaardeisen kijkt voor jouw vogel.