Zwartoog, Roodoog, MM-Reeks?

Graag zou ik meer aandacht willen vragen voor de Zwartoog en Roodoog mutaties. Er zijn in diverse landen opnieuw discussies ontstaan over deze mutaties, onlangs nog naar aanleiding van een artikel op mijn website. Maar dit is altijd al zo geweest, zwartoog en roodoog maskers zorgen al jaren voor discussies. Ik heb een theorie uitgewerkt over deze mutaties, en dat we hier hoogst waarschijnlijk te maken hebben met verschillende mutaties binnen de MM-reeks. Daarvoor heb ik heel veel onderbouwende informatie verzameld over de afgelopen jaren, maar waar zal ik mee beginnen?

Mijn visie is dat de Masker Zwartoog en Masker Roodoog 2 totaal verschillende mutaties zijn, beide gekoppeld aan de MM-reeks en welke eigenlijk verkeerde namen hebben. Niet alleen bij masker, maar ook bij bleekrug (bruin). Dit zal ik door middel van theorie én feiten toelichten, waarbij we ook diep ingaan op de vererving, zowel binnen als buiten de MM-reeks. Ook een recombinatie, oftewel crossing-over, zal vaak ter sprake komen. Ben je nog niet zo thuis in de genetica? Dan adviseer ik je om éérst de 3 artikelen geslachtsgebonden vererving, MM-reeks en crossing-over te lezen. Want dit artikel gaat voor de meeste mensen echt nog een flinke stap té ver.

Naarmate het artikel vordert zullen diverse mutaties, crossing-overs en verervingsvormen ter sprake komen. Je zult zien dat mijn theorie alles omvattend is, en niet alleen betrekking heeft op roodoog en zwartoog. Ik heb dan ook ruim een jaar gedaan over het schrijven van dit artikel, voordat het online kwam, met vele uren (genetisch) naslagwerk, in allerlei talen en bronnen, uiteraard niet alleen bij zebravinken. Deze theorie is gebaseerd op de kennis die we op de dag van vandaag hebben. Deze theorie zal in de huidige situatie kloppend zijn. Uiteraard zal ook mijn theorie ter discussie staan, ook bij mijzelf, want nieuwe ontdekkingen of resultaten kunnen een mening van een persoon (en een theorie) ook beïnvloeden, ook mijn eigen mening. Echter discussie is goed, want de huidige situatie, zoals we die (denken te) kennen, klopt in ieder geval NIET.

Huidige volgorde van dominantie binnen de MM-reeks:

Grijsserie: ( 4 mutaties in MM-Reeks)
Bleekrug Grijs
Masker Zwartoog Grijs
Masker Roodoog Grijs
Ino Grijs

Dezelfde MM-reeks is er ook in combinatie met bruin als basiskleur: ( 5 ? mutaties in MM-Reeks)
Bleekrug Bruin Zwartoog
Bleekrug Bruin Roodoog (deze mutant is er nog niet in de grijsserie!)
Masker Bruin Zwartoog
Masker Bruin Roodoog
Ino Bruin * ?

* Of de Ino Bruin al bestaat, weet ik eerlijk gezegd niet. Deze kleurslag is wel opgenomen in de standaardeisen, wat mij verbaast. Dus je zou zeggen van wel, echter heb ik er nog geen foto (of kweker) van kunnen vinden in de afgelopen jaren. Daarnaast dient hier ook een crossing-over voor te hebben plaatsgevonden. De ino mutatie is nog vrij jong, tevens zijn er bijna geen weinig kwekers met ino, dus heeft deze crossing-over al een keer plaatsgevonden? Ik zou het graag willen weten, mocht iemand deze crossing-over al behaald hebben met ino bruin. Er zijn wel een aantal kwekers die dachten ino bruin gekweekt te hebben, maar na testresultaten bleken dit gewone ino grijze zebravinken te zijn.

Benamingen binnen de MM-Reeks.

Waar zal ik beginnen? Allereerst enkele feiten. De MM-reeks is een serie welke niet alleen voorkomt bij zebravinken, maar bij diverse vogelsoorten. Wij zebravinken liefhebbers zitten aardig vastgeroest in onze namen, we houden niet zo van verandering, maar wat nou als het echt niet klopt? Wij kennen bijvoorbeeld de Bleekrug mutatie binnen de MM-reeks. Dit is een goede passende naam, al zeg ik het zelf, of toch niet? Nee, want eigenlijk is een bleekrug de “agaat” mutatie, en wordt er een verkeerde benaming gebruikt. De masker zwartoog en masker roodoog zijn ook geen juiste benaming, en daarnaast waarschijnlijk ook nog twee verschillende mutaties, ze zouden dus ook verschillende namen moeten krijgen.

Om het nog wat ingewikkelder te maken, we kende ook een “agaat” mutatie (welke autosomaal recessief vererfde), welke mutatie dus eigenlijk helemaal geen agaat was. Deze mutatie heet tegenwoordig “topaas”. De agaat is dus al terecht van naam gewijzigd naar topaas. De volgende stap is echter om de naam van de bleekrug mutatie te veranderen in agaat. Echter is dit waarschijnlijk nog te snel voor de meeste mensen, omdat we recent de topaas mutatie nog agaat noemde, waardoor er nog meer verwarring zou ontstaan, volg je het nog? Zo niet, dan zou ik hier afhaken, want we gaan nog véél dieper, ik ben nog niet begonnen aan het onderwerp, dit is nog onderdeel van de inleiding.

MM-reeks bij andere vogels

De basis MM-reeks zoals wij die kennen is Bleekrug > Masker > Ino (waarbij ik de roodoog / zwartoog discussie even buiten beschouwing laat). Echter bij andere tropische vogels, zoals Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken, heet deze MM-reeks Agaat > Satinet > Ino. (Bron: Keurmeester vereniging T&P – Standaard Mutaties: Gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken 2007-2018) Bij de Europese Cultuurvogels komt eenzelfde soort MM-reeks voor, daar wordt het Agaat > Aminet > Satinet > Ino genoemd, oftewel 4 mutaties. (Bron: Keurmeester vereniging T&P – Standaard: Mutaties Europese Cultuurvogels 2012)

Ik heb verder totaal géén verstand van Europese Cultuurvogels, maar het is wel een mooie vergelijking met onze zebravink, qua erfelijkheid en benamingen. Over het algemeen werken veel mutaties en verervingen op een vergelijkbare wijze. Wist je namelijk dat ook bij andere vogelsoorten deze MM-reeks ter discussie staat? Bijvoorbeeld bij kromsnavels heten deze zelfde soort mutaties wéér anders.

Neem bijvoorbeeld de putters, de benamingen waren daar ook verkeerd. Zo heette de aminet bij putters eerst eumo (en daarvoor nog cinnamon). Echter is eumo geen geslachtsgebonden vererving, maar autosomaal recessief (zoals bij zebravinken). Echter was de naam “eumo” bij de putters zo ingeburgerd, dat de nieuwe naam aminet lang niet door iedereen gebruikt werd, tot op de dag van vandaag zie ik nog “eumo” putters op marktplaats staan, als ik zoek naar eumo zebravinken.

Maar de agaat bij de putter staat ook ter discussie, dit zou volgens sommige gaan om de aganet (daarbij hebben we het niet over de agaat split aminet). Dit omdat de agaat een lichtgrijs rugdek zou moeten hebben, geen lichtbruine. (zoals Bleekrug, oftewel eigenlijk Agaat, bij de zebravink) Dus je zou kunnen zeggen, dat de huidige agaat van putters, eigenlijk geen agaat is (maar een tintje lichter). Waar het even kort gezegd op neer komt, ook hier lijkt sprake te zijn van meer dan 3 mutaties binnen de MM-reeks. Want de Ino mutatie zelf, lijkt bij de Putter eigenlijk nog niet eens voor te komen, dus die is nog niet eens meegerekend. Wat zou betekenen dat er 5 mutaties binnen de MM-reeks van de putter zouden kunnen zitten. (Agaat > Aganet > Aminet > Satinet > Ino) In ieder geval minimaal 1 (of 2) meer dan bij zebravinken.

Maar wat heeft dit (Masker) Zwartoog en (Masker) Roodoog te maken?

Waarom noemen wij een Masker zebravink nou eigenlijk een Masker Roodoog of een Masker Zwartoog? In het buitenland heet deze mutatie bijvoorbeeld CCFW (Continental Chestnust Flank White) en CFW (Chestnut Flanked White), nergens wordt het woordje roodoog of zwartoog gebruikt. Deze benamingen kloppen ook eigenlijk niet, want een volwassen Masker Roodoog zebravink heeft géén rode ogen. Deze rode ogen zijn alléén in het nest zichtbaar, bij de hele jonge vogels.

Wist je echter dat de satinet mutatie bij de Putter (oftewel Masker (roodoog) bij de zebravink), ook rode ogen heeft in het nest? Dit zie je ook terug bij andere mutaties binnen de MM-reeks bij putters. Dus niet alleen bij de maskers, maar ook vergelijkbaar met onze bleekrug bruin zwartoog en roodoog. Het gaat tenslotte om een MM-reeks, laten we nog één keer kort terugkomen op wat een MM-reeks nou eigenlijk is?

Meervoudige Mutatie Reeks

MM-reeks staat voor Meervoudige Mutatie Reeks, er zijn diverse mutaties binnen deze reeks mogelijk. Voor zover bekend zijn hier geen grenzen aan, mutaties zijn altijd mogelijk. Ik heb een keer een artikel gelezen over een MM-reeks bij een diersoort waar zelfs 13 mutaties binnen dezelfde MM-reeks vielen. Dus waarom blijven wij vastgeroest zitten bij 3 mutatie (tevens foutieve benamingen), terwijl we al minimaal 5 mutaties kennen binnen onze MM-reeks bij zebravinken? Ja, je leest het goed, er staat minimaal “vijf” en geen “vier”. Dit artikel gaat nog wel even verder…

Roodoog Mutatie

Er zijn kwekers die denken dat de roodoog mutatie een aparte mutatie zou zijn, maar nog gekoppeld zit aan de masker. Een beetje een vergelijkbare situatie als de eumo + het veerprobleem. Echter is deze kans vrijwel nihil, dit zou namelijk niet heel logisch zijn als je mijn crossing-over artikel gelezen hebt (en weet hoe de geslachtsgebonden vererving werkt, inclusief de MM-reeks).

Natuurlijk wil ik ook deze optie bespreken, alles staat tenslotte voor discussie, ook mijn theorie. De toekomst, nieuwe onderzoeken, of resultaten, kunnen altijd een mening (en theorie) beïnvloeden, ook mijn mening. Sommige dingen weten we gewoonweg nog, of nog niet met 100% zekerheid. Maar gebaseerd op de informatie die we nu hebben, denk ik anders. Graag leg ik uit waarom.

Crossing-over in combinatie met een Geslachtsgebonden vererving

Indien de roodoog mutatie echt een eigen mutatie zou zijn, los van de bekende masker mutatie, maar nog gekoppeld zit aan de masker, dient deze losgekoppeld te worden, door middel van een crossing-over. Je zou dan in theorie een roodoog-mutatie kunnen hebben welke geslachtsgebonden vererft, maar niet gekoppeld zit aan de MM-reeks. Nou zit er een heel groot voordeel aan crossing-overs behalen binnen mutaties die geslachtsgebonden vererven, volgens mijn crossing-over theorie (dit crossing-over artikel moet je echt eerst gelezen hebben, wil je dit goed begrijpen).

Er zijn namelijk twee redenen voor. Niet alleen is de kans 1.000 x groter dat een crossing-over plaats vindt bij een mutatie die geslachtsgebonden vererft (bron: iGenetics – Pearson International Edition – Peter J. Russell), ten opzichte van een mutatie die niet geslachtsgebonden vererft. Maar ook omdat een geslachtsgebonden mutatie sneller zichtbaar zal zijn als fenotype.

Om het even kort uit te leggen, doordat een geslachtsgebonden mutatie direct zichtbaar gekweekt kan worden door middel van één (split) vogel, is een behaalde crossing-over direct zichtbaar (het fenotype) bij, of bij het kweken met, een dergelijke (geslachtsgebonden) mutatie. Net zoals je bijvoorbeeld uit een grijze split bleekrug man, direct bleekrug poppen kunt kweken. Een crossing-over is dus makkelijker zichtbaar haalbaar bij een geslachtsgebonden mutatie, dan bij een autosomaal recessieve vererving.

Crossing-over in combinatie met een Autosomaal Recessieve Vererving

Oftewel het veerprobleem bij de eumo zal echt EXTREEM moeilijk zichtbaar te verhelpen zijn. De kans is namelijk 1.000 x kleiner dan bij een geslachtsgebonden mutatie. Deze crossing-over waarbij de “eumo” mutatie en de “veer” mutatie losgekoppeld worden, kan mogelijk al wel behaald zijn. Echter doordat dit eerst als split-kenmerk aanwezig zal zijn, zal dit nooit direct als dusdanig herkent worden. Er dienen bij een autosomaal recessieve vererving tenslotte minimaal 2 split vogels (genotype) aan elkaar gepaard te worden, om een volle zichtbare mutatie (fenotype) te kweken.

Daarnaast kan een (effectieve) crossing-over in mijn theorie alleen gehaald worden via (F1) splitvogels. Want anders veranderd er niks aan de genen, als beide chromosomen al hetzelfde zijn. Door middel van eumo x eumo kweken kan je dus NOOIT de gewenste crossing-over behalen. Er is mogelijk wel één uitzondering op de regel, maar die kans is NOG kleiner, dat een deel van de genetische code “verwijderd” wordt wanneer de chromatiden breken in meerdere stukken, en één klein stukje er perrongeluk tussenuit gelaten wordt wanneer deze weer aan elkaar groeien. Maar laten we dit verder buiten beschouwen laten, anders wordt het nog ingewikkelder, daarnaast is de kans om de loterij te winnen waarschijnlijk groter.

Crossing-over kans afhankelijk van de afstand tussen de genen.

Natuurlijk is er nog een andere factor, naast de vorm van vererving van de mutaties. De afstand tussen de gemuteerde genen voor een succesvolle crossing-over. Als de 2 mutaties die je losgekoppeld wilt hebben, als gen direct naast elkaar liggen op het chromosoom, dan is de kans veel kleiner de gewenste crossing-over te behalen, dan wanneer deze ver uit elkaar liggen. Echter, zal ik zo uitleggen, waarom dit bij de roogoog / zwartoog eigenlijk (naar verwachting) niet van toepassing is.

Roodoog en Masker loskoppelen door middel van Crossing-over?

Dit is een vrij unieke situatie. Onbewust is eigenlijk bijna de hele zebravinkenwereld bezig met het proberen van het loskoppelen van deze 2 mutaties. Waarom en hoe dan? Nou Bleekrug en Masker Roodoog zijn geslachtsgebonden mutaties binnen de MM-reeks. Oftewel, hoeveel zebravinken zijn er wel niet die bleekrug SPLIT masker roodoog zijn? Maar ook grijze, split Masker roodoog, etc. Iedereen weet dat de kans dat een bleekrug split masker is, vrij groot is.

Daarnaast wordt er ook veel gewoon bleekrug x masker roodoog gekweekt, of masker roodoog x grijs, etc. Het zijn tenslotte mutaties die veelvoudig voorkomen, ook in volières. Ook bij al deze combinaties kan een crossing-over van de roodoog “mutatie” plaatsvinden, waardoor een split roodoog zebravink man zou kunnen ontstaan, welke geslachtsgebonden vererft, en dus direct roodoog poppen zou kunnen opleveren.

Dit is een unieke situatie, omdat héél veel kwekers dit doen, door heel Europa. Hierdoor is de kans dat een crossing-over plaats vind, waardoor de “roodoog” los komt van de “masker”, héél erg groot ten opzichte van andere mutaties waarbij de crossing-over behaald is.

In het geval van bleekrug split masker roodoog, waarbij de roodoog gekoppeld zit aan de masker, zou je bij een crossing-over echter een bleekrug roodoog grijs krijgen. Het zit dan alsnog aan de MM-reeks gekoppeld. Wanneer je de mutatie dus los van de MM-reeks wilt kweken, dient dit door middel van normaal grijze vogels. Echter beide gevallen van crossing-over zijn tot op heden NIET behaald.

Zo is bijvoorbeeld de masker bruin en bleekrug bruin crossing-over behaald door kwekers, echter werden deze recombinaties geprobeerd door een kleine (doelgerichte) groep kwekers, vaak zelfs op 2 handen te tellen. Deze kwekers hebben in verhouding VEEL minder nakomelingen gekweekt dan alle mensen die kweken met (split) maskers roodoog.

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat er minstens 100 x meer nakomelingen gekweekt zijn uit een masker roodoog grijs x niet masker roodoog grijs (of andersom), dan dat er bleekrug (zonder bruin) x bruin of andersom, of masker (zonder bruin) x bruin gekweekt wordt. Er zijn tenslotte duizenden kwekers (zowel doelgericht, als in de hobby volière) bezig met (split) masker roodoog, zonder rekening te houden met een mogelijke crossing-over. Terwijl je een masker bruin of bleekrug bruin zelden in een volière zal tegenkomen, ook zijn er véél minder kwekers van.

Crossing-over: Roodoog ontkoppelen, niet koppelen!

Daarnaast hebben we het nu over het ontkoppelen van 2 mutaties, en niet het koppelen (samenbrengen) van 2 mutaties op hetzelfde chromosoom, én binnen een geslachtsgebonden vererving. Dit betekent dat dit zelfs direct zichtbaar (fenotype) geuit kan worden, via één koppel. Bij een paring van een zuivere Masker Roodoog man x een Niet-masker Roodoog (bijvoorbeeld een normale grijze pop), zou in theorie DIRECT een Masker Zwartoog, of een zuivere Roodoog grijze pop gekweekt kunnen worden. (indien het 2 losse gekoppelde mutaties op het zelfde chromosoom waren)

Mijn conclusie… die crossing-over had bij masker roodoog allang plaats gevonden moeten hebben, indien het echt twee verschillende mutaties waren. Dat is niet het geval, oftewel Masker Zwartoog en Masker Roodoog zijn verschillende mutaties binnen de MM-reeks.

Masker Zwartoog dominant over Masker Roodoog binnen de MM-reeks.

Eigenlijk hoef ik dit stukje niet uit te leggen, iedereen kent de volgorde van dominantie al binnen de MM-reeks. In de grijsserie is de MM-reeks dus als volgt: Bleekrug > Masker Zwartoog > Masker Roodoog > Ino. Ik denk dat dit kleine gedeelte van de MM-reeks nu wel duidelijk mag zijn, toch?

Nu we uit gaan van een theorie dat deze 2 vormen verschillende mutaties binnen de MM-reeks zijn in de grijsserie, geld dit natuurlijk ook voor de masker zwartoog en masker roodoog in de bruin-serie. Tot dusver klopt de gehele theorie, sluitend met alle vormen van verering en mutaties die bij ons bekend zijn.

Nu de mutaties bekend zijn, kunnen we ook de namen onder de loop nemen. Bleekrug zou dus eigenlijk agaat moeten heten. De Masker Roodoog zou eigenlijk Satinet moeten heten. Maar hoe gaan we de Masker Zwartoog noemen? Is er een vergelijkbare mutatie binnen de MM-reeks bij andere vogels? Dat weet ik niet zeker, tot dusver zou ik het daarom even willen houden op Agaat > Masker > Satinet > Ino. Waarbij de Agaat de huidige Bleekrug is, en de Satinet de Masker Roodoog is.

EINDE Zwartoog / Roodoog Discussie!

Als je tot dusver gelezen hebt, zal ik ongetwijfeld je aandacht te pakken gehad hebben. Mogelijk ben je nu ook zwaar geïnteresseerd in het vervolg, de tot nu toe nog onbekende weg…

Alles wat je tot nu toe hierboven gelezen hebt, is volledig onderbouwd en klopt volgens de huidige situatie. Echter nu lopen we tegen een leuke situatie aan, een prachtige discussie! Namelijk nog relatief ONBEKEND terrein. We hebben namelijk in de bruin-serie ook nog Bleekrug Bruin Zwartoog en Bleekrug Bruin Roodoog. Iets wat we nog niet kennen in de grijs-serie, of toch wel ! ?

Het 2e deel van deze discussie zal gaan over de nog niet bekende of erkende mutaties, of mutaties waar nog weinig over bekend is. Hierover zal ik hardop “brainstormen”, dit betekend dus echter dat dit echt GISSEN is. Hier is momenteel nog onvoldoende ondersteunend bewijs voor. Ik zal ook diverse proefparingen voorstellen, om de vererving mogelijk te kunnen onderbouwen in de toekomst.

Bleekrug Roodoog (Bruin)

Binnen de MM-reeks in de bruinserie kennen we nog een 5e mutatie, namelijk naast de Bleekrug Zwartoog Bruin, ook de Bleekrug Roodoog Bruin. Deze mutatie is enkel en alleen nog maar in de bruinserie te vinden. Mijn overtuiging is dat het hier gaat om een losstaande mutatie binnen de MM-reeks, omdat de MM-reeks eigenlijk geen grenzen kent. Deze bleekrug roodoog mutatie lijkt vergelijkbaar te zijn met de Aganet of Aminet mutatie.

Er is vaak genoeg geprobeerd een roodoog bleekrug grijs te kweken, aangezien bijna iedereen dit onbewust probeert, maar via de verkeerde weg. Omdat “roodoog” geen mutatie is, maar gewoon een bijkomstige herkenning (als jong in het nest) van diverse mutaties binnen de geslachtsgebonden Ino-reeks. (zoals bij diverse vogelsoorten, niet alleen de zebravink)

Echter een ding is naar mijn weten te weinig (of misschien wel niet?) geprobeerd…. Namelijk de Bleekrug Roodoog los te koppelen van de geslachtsgebonden bruine vererving. De enige methode om dit te doen is Bleekrug Roodoog Bruine vogels te koppelen aan normaal grijze vogels. En dit uiteraard vaak genoeg blijven proberen, tot er een crossing-over op treed waardoor de Bleekrug Roodoog mutatie los komt van de gekoppelde bruine mutatie.

Aangezien bijna alle bleekrug bruine kwekers via bruin kweken (voor het warme rugdek), zal de gewenste crossing-over in de huidige situatie waarschijnlijk niet gehaald worden. Dus zijn er kwekers die zich hiervoor zouden willen inzetten, om de Bleekrug Roodoog los te koppelen van de Bruin-serie? De kans is tenslotte 1.000 x groter om deze gewenste crossing-over te halen, dan bij eumo en het veerprobleem.

Netzoals bij Masker, is de “zwartoog” en “roodoog” benaming in mijn ogen incorrect, en zou het in het geval van de “Bleekrug Roodoog” mutatie gaan om waarschijnlijk de Aminet mutatie, of een andere mutatie welke gelegen is tussen Agaat en Satinet.

Bleekrug Roodoog in grijsserie?

Dan heb ik nog een tweede theorie, welke overigens als basis hetzelfde is als bovenstaande Bleekrug Roodoog theorie. Want deze theorie lijkt goed aan te sluiten bij de huidige kennis die we hebben. Echter deze theorie is dat de mutatie mogelijk al wél bestaat in de grijsserie! Zo zijn er bijvoorbeeld hele lichte en hele donkere bleekruggen. Dit kan uiteraard een vorm van selectie zijn, maar is er wel eens doelgericht gekeken met proefparingen of het inderdaad selectie is?

Seifert

Een goed voorbeeld hiervan zou de Seifert mutatie zijn. Deze “mutatie” (discussie) lijkt qua kleur tussen de Bleekrug (Agaat) en Masker Roodoog (Satinet) in te liggen, binnen de MM-reeks. Er is echter “onvoldoende bewijs” zijn dat dit een mutatie op zichzelf zou zijn. Deze mutatie wordt daarom als “selectievorm” gezien, waarvan ik zelf nog niet overtuigd ben. Als we de Masker Zwartoog mutatie niet eens herkennen als mutatie, dan snap ik wel dat we de Seifert mutatie ook nooit zullen herkennen…

Er zijn meerdere (bekende) masker roodoog (satinet) kwekers die de “Seifert” mutatie / selectievorm in hun masker roodoog bestand gecombineerd hebben, om zodoende een mooie diepe tekeningskleur te krijgen. Echter hebben deze kwekers ook aangegeven dat de “fouten” die de Seifert met zich mee brengt, zeer lastig of niet eruit te krijgen zijn, ten opzichte van de Masker Roodoog standaard. Het lijkt erop dat de Seifert mutatie dus dominant is ten opzichte van de Masker Roodoog, binnen de MM-reeks.

Dit zou als volgt kunnen betekenen: Bleekrug > Seifert > Masker Zwartoog > Masker Roodoog > Ino. Al zou het in theorie ook nog mogelijk kunnen zijn dat Seifert tussen Masker Zwartoog en Masker Roodoog in ligt. Er zijn echter naar mijn weten geen kwekers die doelgericht Seifert X Masker Zwartoog combineren, om daar zekerheid aan te geven.

De Seifert zou in theorie mogelijk een Bleekrug Roodoog in de grijsserie kunnen zijn, zoals we die kennen in de bruinserie. Dit is een optie, waarvan ik niet weet, of deze proefparingen ooit geprobeerd zijn? Ik zou zeggen, het proberen waard, toch?

Mocht uit proefparingen blijken dat het toch twee verschillende mutaties betreft, zou het ook nog kunnen dat beide twee verschillende mutaties zijn, welke beide tussen Agaat en Satinet in zitten. In dat geval zouden we dus te maken hebben met 6 verschillende mutaties binnen de MM-reeks, waarvan we er tot nu toe 5 kennen in de grijsserie en 5 in de bruinsserie.

Als laatste heb ik nog een andere mogelijke andere theorie… Ik denk even hardop… Bij andere vogels hebben mutaties binnen de Ino-reeks normaal rode ogen in het nest. De bleekrug (grijs) heeft echter geen rode ogen in het nest. Mogelijk zou de Seifert misschien wel de “agaat” kunnen zijn, omdat bleekrug geen rode ogen heeft in het nest? Met deze theorie blijft masker roodoog dus Satinet. Alleen bleekrug “zwartoog” en masker “zwartoog” lijken mutaties binnen dezelfde MM-reeks te zijn, die (nog) niet bij andere vogelsoorten voor komen. Er valt dus nog wel het een en ander uit te zoeken!

Één ding is zeker… De Ino-reeks kent geen grenzen, want mutaties binnen dezelfde MM-reeks kennen in theorie geen grenzen. Daarom weet ik vrijwel zeker dat we met in ieder geval 5 (mogelijk 6) verschillende mutaties binnen onze MM-reeks te maken hebben.Wat moet er in mijn ogen gebeuren?

  • De Bleekrug mutatie zou een naamsverandering naar Agaat moeten krijgen.
  • De Masker Zwartoog mutatie dient erkend te worden, en een naamswijziging.
  • De Masker Roodoog zou een naamsverandering naar Satinet moeten krijgen.
  • “Bleekrug Roodoog” bruin via crossing-over naar de grijsserie zien te krijgen.
  • Mocht dat gelukt zijn, hiermee testkoppelingen met de “Seifert” mutatie.
  • Naam van Bleekrug Roodoog (en Seifert?) wijziging, zodra de vererving duidelijk is.

Masker Zwartoog – Vervolg?

Zoals je hierboven gelezen hebt, is de Masker Zwartoog dus een mutatie op zichzelf. Helaas is de Masker Zwartoog niet opgenomen in het vraagprogramma, dit terwijl het toch écht een aparte mutatie is. Deze kleurslag is goed te herkennen, vooral bij de poppen. Door standaardeisen voor deze kleurslag te ontwikkelen zou er geselecteerd kunnen worden naar een ideaal beeld. Zo zou je bijvoorbeeld een “witte’ zebravink met een zo donker mogelijk zwart/grijs petje kunnen kweken. Zo kan je kweken richting een goed herkenbare Masker Zwartoog, welke zeker een show-waardige vogel kan zijn! Waarom laten we deze mutatie links liggen…?

Ben ik bang dat deze mutaties te veel op elkaar lijken? Als pop zeker niet, want je kan nooit een masker zwartoog kweken welke perfect (of ook maar enigszins) voldoet aan de masker roodoog standaard, en andersom (wanneer de zwartoog standaard goed doordacht opgesteld wordt). Echter net zoals met pastel en sommige andere mutaties, zullen ze niet in elke combinatie gewenst zijn. Daarnaast dient de standaard van de masker zwartoog man goed opgesteld te worden. Deze dient genoeg af te wijken van de “roodoog”, wil deze herkenbaar zijn en niet verwart kunnen worden met een roodoog.

Neem bijvoorbeeld de Pastel Bleekrug (geen enkelvoudige mutatie, maar combinatie van 2 mutaties). Deze combinatie is niet meer weg te denken uit de zebravinkenwereld. Vroeger werd deze combinatie als niet gewenst beschouwt, omdat gedacht werd dat deze combinatie niet herkenbaar genoeg zou zijn. Na de vertoning van een Belgische vogel, welke een prachtig contrast toonde, kwam daar verandering in. Nu is de Pastel Bleekrug niet meer weg te denken. Echter zijn de standaardeisen ook daarop aangepast, zwarte tekening, witte wangen, haalbaar door selectie binnen de mutatie combinatie.

Ook al wordt de Masker Zwartoog niet opgenomen in de Standaardeisen, erken deze mutatie dan op zijn minst als mutatie binnen de MM-reeks. Het zijn tenslotte twee verschillende mutaties!

Start schrijven: 9 februari 2019
Gepubliceerd op: 14 juni 2020
Door: © Jesse van Es

www.ZebravinkenMutaties.nl

Gerelateerde artikelen: